Razem się bawimy, razem się kształcimy
Rekrutacja

Rekrutacja Całoroczna
Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4


U nas więcej, lepiej, weselej….

Rekrutacja do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Pedagog:
ninachudyba@wp.pl ; tel. 694 427 475Przedszkole, Szkoła Podstawowa (7-16 rok życia) oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy (17-24) funkcjonujące w naszym Zespole są przeznaczone dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi (spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania, niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch, niedowidzenie).

Zapraszamy dzieci i młodzież do każdej klasy na każdym etapie edukacyjnym!!!

Szczególnie gorąco zapraszamy do klasy siódmej (dawna klasa I gimnazjum).

Wspomagamy rozwój poprzez:

Różnorodne zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz rodziców, m.in. integrację sensoryczną, biofeedback, terapię metodą Johansena oraz Warnkego, Trening Zastępowania Agresji, logoterapię, socjoterapię, psychoterapię.
Jako pierwsza szkoła w Krakowie oferujemy hortiterapię (ogrodolecznictwo).

Każde dziecko w szkole podstawowej uczestniczy w zajęciach na basenie

Budynek szkolny został dostosowany do potrzeb dzieci z trudnościami w poruszaniu się. Mamy podjazdy, windę oraz odpowiednio dostosowane łazienki.Regulamin Rekrutacji:

1. Rekrutacją do szkół zajmuje się pedagog szkolny
kontakt: ninachudyba@wp.pl ; tel. 694 427 475


2. Uczniowie przyjmowani są do szkoły (do każdej klasy) przez cały rok

3. Nasza szkoła nie podlega rejonizacji.

4. Podstawą przyjęcia ucznia jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie:
a) dla dzieci z terenu Krakowa skierowanie wydaje Wydział Edukacji UMK
b) dla zamieszkałych poza Krakowem - Starostwo Powiatowe


5. Przy przyjęciu ucznia do szkoły rodzice lub opiekunowie prawni zapoznają się z zasadami organizacji placówki

6. Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej

7. Przy rekrutacji do szkół specjalnych nie obowiązuje Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół.