Razem się bawimy, razem się kształcimy
Rekrutacja

Rekrutacja Całoroczna
Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4


U nas więcej, lepiej, weselej….

Rekrutacja do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Pedagog:
tel. 12 4225712Przedszkole, Szkoła Podstawowa (7-16 rok życia) oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy (17-24) funkcjonujące w naszym Zespole są przeznaczone dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi (spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania, niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch, niedowidzenie).

Zapraszamy dzieci i młodzież do każdej klasy na każdym etapie edukacyjnym!!!

Szczególnie gorąco zapraszamy do klasy siódmej (dawna klasa I gimnazjum).

Wspomagamy rozwój poprzez:

Różnorodne zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz rodziców, m.in. integrację sensoryczną, biofeedback, terapię metodą Johansena oraz Warnkego, Trening Zastępowania Agresji, logoterapię, socjoterapię, psychoterapię.
Jako pierwsza szkoła w Krakowie oferujemy hortiterapię (ogrodolecznictwo).

Każde dziecko w szkole podstawowej uczestniczy w zajęciach na basenie

Budynek szkolny został dostosowany do potrzeb dzieci z trudnościami w poruszaniu się. Mamy podjazdy, windę oraz odpowiednio dostosowane łazienki.Regulamin Rekrutacji:

1. Rekrutacją do szkół zajmuje się pedagog szkolny
kontakt tel. 124225712


2. Uczniowie przyjmowani są do szkoły (do każdej klasy) przez cały rok

3. Nasza szkoła nie podlega rejonizacji.

4. Podstawą przyjęcia ucznia jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie:
a) dla dzieci z terenu Krakowa skierowanie wydaje Wydział Edukacji UMK
b) dla zamieszkałych poza Krakowem - Starostwo Powiatowe


5. Przy przyjęciu ucznia do szkoły rodzice lub opiekunowie prawni zapoznają się z zasadami organizacji placówki

6. Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej

7. Przy rekrutacji do szkół specjalnych nie obowiązuje Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół.