Razem się bawimy, razem się kształcimy
Przez zabawę do wiedzy!

Przez zabawę do wiedzy!

Zakończyła się trwająca od połowy marca praca nad projektami edukacyjnymi klas drugich. Uczniowie pod kierownictwem nauczycieli – opiekunów poszukiwali odpowiedzi na pytania – problemy. Wynikami swojej pracy podzielili się ze wszystkimi gimnazjalistami 5 czerwca podczas gimnazjalnego Dnia Prezentacji Projektów Edukacyjnych. Uczniowie zaprezentowali aż 8 niezywkle zróżnicowanych tematycznie projektów.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wystawy: "SPORT W OCZACH FOTOGRAFA" oraz "CZY ZNASZ ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE W WIELKIEJ BRYTANII LUB USA?".
W dwóch odcinkach serialu "JAK FUNKCJONUJE GOSPODARSTWO DOMOWE" pokazano jak planować budżet rodzinny. Podczas konferencji prasowej odpowiedziano na pytanie "CZEGO MOŻEMY DOWIEDZIEĆ SIĘ Z PRASY". Bardzo ciekawe pokaz multimedialny uzupełniony komentarzami dotyczył: "WPŁYWU REKLAMY NA FAKT, ŻE PEWNE PRODUKTY KUPUJEMY CZĘŚCIEJ NIŻ INNE". Żywe zainteresowanie publiczności wywołała również prezentacja której zadaniem było znalezienie odpowiedzi na pytanie " CZY JESTEŚMY UZALEŻNIENI OD TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH?". Podczas demonstracji uczniowie - konstruktorzy udowodnili, że W WARUNKACH DOMOWYCH MOŻNA ZBUDOWAĆ PODUSZKOWIEC. Pięknie wykonane portrety i notki biograficzne polskich naukowców były efektem pracy nad zagadnieniem dotyczącym "WPŁYWU POLSKICH CHEMIKÓW NA ROZWÓJ CHEMII".

Zaprezentowany materiał był wynikiem ciężkiej, rzetelnej i systematycznej pracy. Podczas swoich badań uczniowie zmagali się z licznymi trudnościami, takimi jak: brak czasu, kłopoty finansowe, trudności organizacyjne,a czasem najzwyczajniejszy pech. Jednak wszystkie one zostały pokonane, a imponujące rezultaty pracy zachwyciły kolegów i nauczycieli.
Praca nad projektami umożliwiła nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także była okazją do współpracy, rywalizacji, zaprezentowania swoich zdolności i talentów oraz dobrej zabawy. Dała szansę do lepszego wzajemnego poznania się. Za pracę i zabawę dziękujemy nauczycielom - opiekunom poszczególnych projektów oraz koordynatorowi przedsięwzięcia pani Annie Baci.
Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesu!

Aby przeczytać o klasie - należy kliknąć na link

Aby obejrzeć fotografię w jej naturalnej wielkości należy kliknąć na jej miniaturę