Razem się bawimy, razem się kształcimy
Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4


Aktualności Rady Rodziców

Szanowni Państwo

chciałam poinformować, iż w trybie pilnym zwołuję nasze zebranie Rady Rodziców w najbliższy piątek tzn 25 11 2022 o godz.18. Ponieważ Pani Anna Bochenek z przyczyn zdrowotnych nie może pełnić dalej funkcji Skarbnika, Rada Rodziców musi dokonać wyboru nowego kandydata na to stanowisko na powyższym zebraniu.
Na zebraniu omówimy także sprawy bieżące i realizację dotychczasowych projektów szkolnych.
Proszę o obecność na zebraniu wszystkich Przewodniczących w klasach lub upoważnionych do głosowania z trójek klasowych.

Dziękuję i pozdrawiam
Dorota Sznajder -Przewodnicząca Rady Rodziców


O Radzie
Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Rada Rodziców spotyka się w czasie zebrań szkolnych lub dni otwartych szkoły. Zebrania są zwoływane również doraźnie, na potrzeby omówienia danego tematu, problemu lub podjęcia uchwały.

adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicow.zssnr4@interia.pl

adres e-mail Przewodniczącej Rady Rodziców: doris19811@poczta.onet.pl

telefon Przewodniczącej Rady Rodziców: 695 283 796

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

Krakowski Bank Spółdzielczy: 92 8591 0007 0021 0094 9080 0001Regulamin Rady Rodziców dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Z ramienia szkoły pomaga i wspiera Radę Rodziców: Janina Chudyba.