Razem się bawimy, razem się kształcimy
Dokumentacja szkolna i dydaktyka

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
dotyczącymi naszej placówkiRegulamin korzystania z podręczników dotacyjnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie obowiązujący od 1 września 2019 r.


Spis podręczników dla Szkoły Podstawowej
na rok 2019/2020Podręczniki dla klasy 1a

Podręczniki dla klasy 4a

Podręcziki dla klasy 5a i 5b

Podręczniki dla klasy 6a

Podręczniki dla klasy 7a

<

Odnawiamy certyfikat "Szkoły promującej zdrowie"

W tym roku szkolnym staramy się o odnowienie naszego certyfikatu "Szkoły promującej zdrowie". Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentem prezentującym wyniki autoewaluacji związanej z tym projektem Aby zapoznać się z dokumentem proszę kliknąć na link obok ikonki Autoewaluacja

Przygot.M. Łaptaś, K. WalRegulamin konkursu Bezpieczna Droga

Jak co roku nasz Zespół Szkół organizuje Małopolski Konkurs Bezpieczna Droga. Aby zapoznać się z jego regulaminem proszę kliknąć na link obok ikonki Regulamin Małopolskiego Konkursu „Bezpieczna Droga”

Przygot.U. KościelnyWszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostosowanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie przy ul. Zakątek 2 na potrzeby osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Szukaj na stronie: "informacje o wszczętych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego"
(Zamawiający: inny podmiot niż Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie)
http://www.zeo.krakow.pl/pliki/zamowienia/wszczete.htm
Koalicja na rzecz bezpieczeństwa dzieci
w Internecie

17 grudnia 2012 nasz Zespół Szkół dołączył do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. Koalicja istnieje przy Polskim Centrum Programu "Safer Internet", które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Koalicja jest inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.

Przygot. K.WalZapewnienie bezpieczeństwa to nasz priorytet

W naszej szkole priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa.
W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół przystąpił do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa "Szkoła promująca Bezpieczeństwo"

Celem przedsięwzięcia jest:
- zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole
- podejmowanie podnoszących bezpieczeństwo uczniów

Zadania podejmujowane w ramach projektu przez szkołę są we współpracy z partnerami:
- rodzicami uczniów
- instytucjami działającymi na rzecz zapobieganiu zjawisku przemocy
- społecznością lokalną
Szkoła nasza ubiega się o przyznanie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
Zapraszamy wszystkich partnerów do współpracy.

pełnomocnik d/s projektu J. Chudyba

grono jako metoda nauczania

Pojęcie "gronou" przyjęło się jako określenie metody nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone "duże" przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte wcześniej założenia....
więcej znajdziesz tu: grono jako metoda nauczania