Razem się bawimy, razem się kształcimy
Przez zabawę do wiedzy!

Świat figur geometrycznych - nauka i zabawaW dniach od 23 do 29 stycznia 2014 w gimnazjum realizowany był projekt edukacyjny "Świat figur geometrycznych". Była to kolejna edycja naszego szkolnego cyklu Festiwal nauki. Udział w tym przedsięwzięciu wzięli uczniowie klas gimnazjalnych. Zajęcia prowadzili wszyscy uczący, którzy tym razem stanęli przed ciekawym, a jednak niecodziennym wyzwaniem. Podczas pierwszego dnia figury geometryczne prezentowane były przez nauczycieli wychowania fizycznego: tematem dnia była przestrzeń czyli bryła, a zjaęcia dotyczyły: Gracji, Ruchu i Czasu.
Uczniowie w trakcie lekcji poznali między innymi różnorodne tańce w kręgu, wzięli udział w rywalizacji sportowej na czas, czerpali przyjemność z ruchu w trakcie treningów siłowych. Drugi dzień projektu nosił tytuł Czas i prędkość czyli kula. Prowadzący zajęcia zaproponowali lekcje: Figura, Życie, Opowieść, Kosmos, Kalendarz. Wszystkie były ciekawe, a nietypowe przedstawienie tematów mobilizowało uczniów do aktywnej pracy.
Kolejny dzień upłynął pod hasłem: Odległość czyli prosta i dotyczył: Liczby, Miary, Wędrówki, Podróży i Prędkości. Był to czas przeznaczony na zajęcia praktyczne, podczas których młodzież wykonywała doświadczenia fizyczne, przygotowywała smaczne posiłki, dokonywała obliczeń matematycznych. Ostatni dzień pracy zatytułowany: Twórczość czyli wielokąty był dniem odkryć i niespodzianek. W trakcie zajęć uczniowie rozwiązywali niecodzienne problemy oraz zagadki i tajemnice twórczości wybranych artystów w trakcie lekcji: Słowo, Barwa, Obraz, Tajemnica i Rytm. Podsumowaniem wielu godzin zajęć była prezentacja efektów pracy poszczególnych klas. Młodzież zaprezentowała wytwory plastyczna, scenki, wierszyki oraz tańce. Wszyscy dobrze się bawili, wykazując się nie tylko kreatywnością, ale także poczuciem humoru. A więc do czerwca i … kolejnej edycji Festiwalu nauki.przygot.M. Skrejko-Rygiel, K.Wal