Razem się bawimy, razem się kształcimy
Projekt Wprowadził do nauki spojrzenie artysty

Projekt "Wprowadził do nauki spojrzenie artysty. Leonardo da Vinci - genialny naukowiec, genialny artysta"

W dniach od 7 do 11 stycznia uczniowie gimnazjum pracowali nad realizacją projektu edukacyjnego "Wprowadził do nauki spojrzenie artysty. Leonardo da Vinci - genialny naukowiec, genialny artysta". Przedsięwzięciem koordynowały: Anna Bacia i Marta Skrejko-Rygiel. Zajęcia prowadzili nauczyciele gimnazjum oraz wychowawcy klas. W jego realizacji uczestniczyły wszystkie klasy gimnazjalne. Kolejne dni pracy nad projektem nosiły tytuły:
- "Nauki ścisłe sztuką", podczas którego uczniowie poznali sylwetkę artysty, przypomnieli sobie zagadnienia związane z zasobem i pojęciem terminu nauka oraz uczestniczyli w zajęciach z matematyki, mechaniki i logiki.
- "Sztuka renesansowa w Krakowie", to dzień przeznaczony na wycieczkę klas IIA i IIIA. Uczniowie mieli okazję obejrzeć i zwiedzić zabytki renesansowe naszego miasta, a także uczestniczyli w warsztatach plastycznych "Dama z klasą".
- "Dzieła Leonarda" był dniem zajęć warsztatowych. Uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą życia i twórczości artysty czytając fragmenty książki Antonio Tello "Nazywam się Leonardo" oraz pod kierunkiem nauczycieli w praktyczny sposób poznawali i naśladowali rozwiązania i pomysły artysty w trakcie warsztatów architektonicznych, plastycznych i konstrukcyjnych.
- "Nauki Leonarda", tego dnia gimnazjaliści, pod opieką wychowawców brali udział w lekcjach architektury, anatomii, geologii, optyki i sztuki.
W ostatnim dniu pracy uczniowie wszystkich klas prezentowali zdobyte informacje uczestnicząc w konkursie, zabawach i grach dotyczących życia i twórczości Leonarda da Vinci. Tematyka projektu, sposób realizacji oraz zaangażowanie prowadzących przyczyniły się do aktywnego uczestnictwa młodzieży w tym przedsięwzięciu. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę nie tylko o informacje na temat życia i pracy artysty, ale także wzbogacili swoje doświadczenia praktyczne dotyczące codziennego funkcjonowania. Pracy towarzyszyła atmosfera zabawy i radości. Postać Leonardo da Vinci, jego dzieła i sposób patrzenia na świat a długo pozostaną w pamięci uczniów.
Aby obejrzeć fotografie kliknij na miniaturkę.