Razem się bawimy, razem się kształcimy
Nasze Podróże Małe i Duże

Nasze Podróże Małe i Duże

W ostatnim tygodniu przed feriami (24.01 -28.01.2011r.) uczniowie naszej szkoły zarówno podstawowej, jak i gimnazjum wezmą udział w realizacji szkolnego projektu edukacyjnego 'Podróże Małe i Duże' Przez cały tydzień uczniowie podzieleni na grupy, pod opieką nauczycieli, będą podejmować różnorodne działania zmierzające do zaplanowania kilkudniowej wycieczki. Dzieci ze szkoły podstawowej zaplanują wycieczkę do jednego z miast Polski (Warszawy, Gdańska, Zakopanego), a młodzież z gimnazjum do stolic sąsiednich państw (Pragi, Berlina, Wilna, Kijowa.
Pracując metodą projektu edukacyjnego, wykorzystując różne źródła informacji, nasi uczniowie zgromadzą ogólne wiadomości o danym mieście, określą czas trwania wycieczki, zadecydują co chcą zwiedzić, wybiorą środek transportu i hotel, a także obliczą koszty podróży. Pod kierunkiem nauczycieli specjalistów zgromadzą niezbędne w podróży słownictwo w języku angielskim, określą odległość i położenie danego miasta, będą musieli wyszukać różnorodne informacje w Internecie.

Aby obejrzeć fotografie, zjedź na sam dół strony i kliknij na miniaturkę. W ramach realizacji projektu przewidziane zostały wycieczki do Portu Lotniczego Balice, a także na dworzec PKP i PKS. Dla uczniów szkoły podstawowej zaplanowano spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz różnorodne formy ekspresji.
Na zakończenie wszystkie grupy napiszą sprawozdanie z całego tygodnia działań i przygotują prezentację (album, folder, plakat) zaplanowanej wycieczki. Uczniowie, których prezentacja zostanie uznana za najciekawszą otrzymają nagrodę-niespodziankę.
W trakcie przygotowań do projektu została nawiązana współpraca z pracownikami Portu Lotniczego, którzy oprowadzą naszych uczniów po lotnisku, firmą zarządzającą Tarasem Widokowym, która zwolniła naszych uczniów z opłat za wstęp, z okolicznymi bibliotekami, pracownikami Zakładu Geografii Turystyki AWF, którzy udostępnili nam materiały dydaktyczne oraz z przedstawicielami Straży Miejskiej. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym uczniom S. P. w realizacji zadań projektu pomagać będą studenci.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Przygot. B.Mirocha

Aby obejrzeć fotografie kliknij na miniaturkę.