Razem się bawimy, razem się kształcimy
Przez zabawę do wiedzy!

Nauka jest albumem pomysłówProjekt edukacyjny "Nauka jest albumem pomysłów" realizowany był w gimnazjum w dniu 18 czerwca, a następnie od 23 do 26 czerwca 2014 roku. Przedsięwzięciem koordynowały: Anna Bacia i Marta Skrejko-Rygiel. Zajęcia prowadzili nauczyciele gimnazjum, pod kierownictwem liderów poszczególnych dni: Arkadiusza Pryca, Krystyny Wal, Marcina Zarzyckiego, Agnieszki Haber - Stręk oraz Magdaleny Sulickiej.
W jego realizacji uczestniczyły wszystkie klasy gimnazjalne. Efektem pracy uczniów gimnazjum był Album Pomysłów. Gimnazjaliści przed udaniem się na wakacyjny odpoczynek wyposażeni zostali w wiedzę dotyczącą różnorodnych sposobów spędzania czasu wolnego w bezpieczny i atrakcyjny sposób. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i wzbogacili swoje doświadczenia praktyczne dotyczące codziennego funkcjonowania. Pracy towarzyszyła atmosfera zabawy i radości.Pierwszy dzień nosił tytuł: Skoczyć na główkę i co dalej? Podczas tego dnia młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowych oraz wspólnym spotkaniu, którego celem było przypomnienie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych.W drugim dniu zastanawialiśmy się jak powstaje Z dwóch jakości nowa jakość. Był to dzień zajęć warsztatowych. Uczniowie poznawali sekrety zdrowego odżywiania, przemian człowieka w wymiarze duchowym, a także wykonywali proste doświadczenia chemiczne i realizowali się na zawodach sportowych.
Dzień trzeci zatytułowany Pracownicy informacji był poświęcony na zgłębienie tajemnicy informacji. Uczniowie zastanawiali się co to jest informacja, jakie tajemnice może w sobie skrywać oraz poszukiwali informacji ukrytych w książkach, obrazach, sieci i życiu codziennym.Dzień czwarty przynióśl uczestnikom "Łamanie głowy". W tym dniu dominowały zajęcia doskonalące samodzielne myślenie, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów.

Ostatni dzien projektu upłynął uczniom pod hasłem "Tworzymy Klub Tworzenia" i wypełniony był zajęciami praktycznymi: szyciem, rzeźbieniem oraz wariacjami techniczno - plastycznymi.

przygot.M. Skrejko-Rygiel, K.Wal